Object Beveiliging

Dienstverlening omvat meerdere toezichthoudende taken met een preventief karakter. Hierbij valt onder andere te denken aan:

 • BHV
 • Toegangscontrole
 • Registratie en beheer van sleutels
 • Preventieve controlerondes
 • Brand- en sluitrondes
 • Bediening technische apparatuur
 • Controle storingsgevoelige apparatuur
 • Alarmering en optreden bij calamiteiten
 • Parkeerbeheer

De beveiligingsbeambten van TransFair security services kunnen naast de primaire toezichthoudende taken ook andere taken uitvoeren die een specifieke toegevoegde waarde voor uw bedrijf hebben.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Bediening telefooncentrale
 • Algehele receptie werkzaamheden
 • Lichte administratieve werkzaamheden

De professionals van TransFair security services fungeren tevens als het visitekaartje van uw organisatie en dragen derhalve zorg voor een vriendelijke ontvangst van uw bezoekers. Ook zijn de professionals veelal het centrale communicatiepunt binnen het bedrijf en verhoogt hij/zij het gevoel van veiligheid bij uw professionals. Kortom: een veelzijdige dienstverlening waarbij hoge eisen aan de uitvoering worden gesteld.