Klanteninfo

De beveiliging heeft een hoge vlucht genomen. In bedrijven en in het openbare leven is de dienstverlening van beveiliging niet meer weg te denken. De spectaculaire groei is merendeels te verklaren door de toegenomen criminaliteit. Daarnaast is er de complexiteit van bedrijven, productieprocessen en samenlevingen die steeds meer toezicht en controle vragen. Beveiliging is daarmee een breed vakgebied geworden, waardoor de maatschappelijke waardering is toegenomen.

Neem de juiste beslissing

Steeds meer klanten maken gebruik van TransFair security services. Wij zorgen voor een professionele en betrouwbare bewaking en begeleiding van personen of objecten. Voor de man of vrouw die voor TransFair security services werkzaam is, is het diploma algemeen beveiligingsmedewerker een vereiste.

Voorbereiding

Allereerst is beveiliging een preventieve aangelegenheid. Cruciaal is een goede voorbereiding. Als u TransFair security services in een vroeg stadium betrekt bij uw plannen, kunnen wij in overleg met u een heldere risicoanalyse maken. Op basis van deze ontwikkeling maken we een beveiligingsplan, zo weet u zeker dat u niets over het hoofd ziet.

Kwaliteit en service

TransFair security services benadert bedrijven vanuit een ooghoek, zodat de kwaliteit en uitstraling belangrijke elementen zijn in de beveiliging. De klant verwacht dat de beveiliging van zijn of haar bedrijf optimaal en effectief is. Dat zaken als calamiteitenpreventie, dienstverlening en algemene veiligheid op een hoog niveau worden nageleefd. De klant krijgt daarom ook de kwaliteit waar hij voor betaalt.

Doel van TransFair security services

Het doel van TransFair security services is het bieden van algemene beveiliging in alle voorkomende situaties. Beveiliging is naar ons inzicht een kwestie van goede samenwerking, communicatie en afstemming. TransFair security services is gevestigd in Almere en stelt zich beschikbaar in heel Nederland.